SENSIBILISERING

richting duurzame voeding

Home / SENSIBILISERING

De consument speelt een grote rol bij de ontwikkeling van de voedingsketen. De eter beslist wat, waar en hoeveel hij koopt. Die krachtige speler in de keten mag dus niet over het hoofd gezien worden. Sensibilisering rond duurzame voeding vormt daarom een onvermijdelijk onderdeel van het project Filière AD-T. Alleen, wat is duurzame voeding?

De FAO Voedsel- en Landbouworganisatie definieert dit concept als volgt (2010): “Duurzame diëten zijn diëten met geringe gevolgen voor het milieu, die bijdragen aan de voedselzekerheid en voedingswaarde, alsmede een gezond leven voor de huidige en toekomstige generaties. Duurzame voedingspatronen dragen bij aan de bescherming en het respecteren van de biodiversiteit en ecosystemen, ze zijn cultureel aanvaardbaar, in economisch opzicht rechtvaardig, toegankelijk, betaalbaar, qua voedingswaarde veilig en gezond, en ze optimaliseren de menselijke en natuurlijke hulpbronnen.”

Duurzame voeding biedt handvatten voor vooruitgang en verbetert de concurrentiepositie van producenten. De voedingsbedrijven moeten de uitdaging van duurzame groei aangaan om aan de nieuwe verwachtingen van de consument te voldoen.

Om de behoeftes en verwachtingen van de consument uit de projectregio in kaart te brengen, zal er aan het begin en aan het einde van het project onderzoek worden gedaan. Deelnemers, scholen en gezinnen worden gemobiliseerd via bedrijfsbezoeken, workshops, voedselinitiatieven en -uitdagingen. De resultaten van de studie vormen een bron van informatie:

  • om de spelers uit de agrovoedingssector hun activiteiten ten volle te laten ontwikkelen in lijn met de markteisen;
  • en voor het ontwerpen van relevante pedagogische middelen voor het grote publiek.

Via diverse bewustmakingsacties, zoals een reizende tentoonstelling en een jaarlijkse actieweek rond duurzame voeding, tracht het project de bevolking bewust te maken van de moeilijkheden waarmee de sector kampt en de initiatieven die bestaan binnen het grensgebied (waaronder duurzaam ondernemen).

Door lokale, duurzame kwaliteitsproducten in de schijnwerpers te plaatsen, profiteren alles spelers van een aanwakkering van de waardering voor en consumptie van die producten.