NETWERKEN

van belanghebbenden in de sector

Home / NETWERKEN

Tijdens meerdere netwerkmomenten krijgen de spelers uit de agrovoedingsketen de kans om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. Belgisch of Frans, allen worden ze geconfronteerd met gelijkaardige problemen en uitdagingen.

Tijdens een maaltijd, een speeddatingevent of B2B-ontmoeting ontstaan talrijke synergieën tussen de verschillende doelgroepen van het project. De activiteiten creëren ontmoetingsmomenten voor producenten onderling, fabrikanten en restaurateurs (horeca), producenten en inkopers van groothandels, etc.

Het doel is om nieuwe duurzame zakenrelaties op te bouwen, nieuwe kansen te creëren en zo bij te dragen tot de groei van hun activiteiten aan de andere kant van de grens.

Bovendien zorgen deze bijeenkomsten voor een uitwisseling van best practices onder zaakvoerders van kmo’s. Ervaringen rond productie, verwerking, distributie… vormen ongetwijfeld een rijke bron aan informatie.

3 soorten netwerkevents:

  • Interne sectorale bijeenkomsten tussen leden van bestaande businessclubs in de projectregio.
  • B2b-ontmoetingen tussen agrovoedingsprofessionals rond specifieke gemeenschappelijke thema’s.
  • Zakelijke bijeenkomsten die alle betrokkenen samenbrengen rond de duurzame ontwikkeling van de agrovoedingssector op grensoverschrijdend niveau.

Dankzij deze netwerkacties in een klimaat van samenwerking en vertrouwen, kunnen de spelers binnen het grensoverschrijdende agrovoedingsnetwerk vorm geven aan nieuwe projecten.