BEGELEIDEN

van KMO’s bij hun grensoverschrijdende ontwikkeling

Home / BEGELEIDEN

Deze actie vloeit voort uit de andere projectactiviteiten. Via begeleiding wil het project antwoord bieden op specifieke vragen rond de aanpak van de grensoverschrijdende ontwikkeling van kmo’s in de voedingssector.

Een individuele en collectieve coaching over uiteenlopende thema’s (belastingen, douane, logistiek, labels …).zal hen aangeboden worden op basis van hun behoeftes. Op die manier kunnen actoren uit de agribusiness experts ontmoeten die hun specifieke vragen, verbonden aan het project, beantwoorden.

Deze begeleiding kan volgende vormen aannemen:

  • Voor algemene vragen kunnen bedrijven deelnemen aan open informatiesessies voor bedrijven. Deze infomomenten worden in het volledige projectgebied en meerdere keren per jaar ingepland.De deskundigen die de sessie leiden, kunnen ook nadien nog geraadpleegd worden.
  • Voor individuele begeleiding kunnen bedrijven steunen op de expertise van de verschillende projectpartners. Projectpartner POM West-Vlaanderen voorziet voor West-Vlaamse bedrijven met exportplannen naar Frankrijk of Wallonië een individueel coachingstraject.
  • Tijdens een B2Expert kunnen bedrijven met hun individuele vraag terecht bij een expert die hen in enkele minuten een stuk verder op weg helpt.
  • Cateraars en grootkeukens krijgen aparte begeleiding in hun ontwikkeling van een duurzaam voedingsaanbod. Het project wil hen ook beter toegang geven tot gezonde, lokale kwaliteitsproducten. Dat door ervaringen tussen de twee landen uit te wisselen in drie vormen: onderzoek naar lokale producten, workshops rond het thema ‘catering’, en het organiseren van specifieke opleidingstrajecten.