SENSIBILISERING

richting duurzame voeding

Home / SENSIBILISERING

De consument speelt ook een rol bij de ontwikkeling van het netwerk. Deze laatste richt zich steeds meer op duurzame voeding.

Dit concept is voornamelijk geïnspireerd door de definitie die in 2010 werd gegeven door de FAO – Voedsel en Landbouworganisatie «Duurzame diëten zijn diëten met geringe gevolgen voor het milieu, die bijdragen aan de voedselzekerheid en voedingswaarde, alsmede een gezond leven voor de huidige en toekomstige generaties. Duurzame voedingspatronen dragen bij aan de bescherming en het respecteren van de biodiversiteit en ecosystemen, ze zijn cultureel aanvaardbaar, in economisch opzicht rechtvaardig, toegankelijk, betaalbaar, qua voedingswaarde veilig en gezond, en ze optimaliseren de menselijke en natuurlijke hulpbronnen».

De acties ten behoeve van duurzame ontwikkeling bieden handvatten voor vooruitgang en verbeteren uiteindelijk de concurrentiepositie. De agrovoedingsbedrijven moeten de uitdaging van duurzame groei aangaan om aan de nieuwe verwachtingen van de consument te voldoen.

Er zal dus onderzoek worden gedaan, aan het begin en het einde van het project, bij de consumenten uit het gebied om hun behoeften en verwachtingen wat betreft duurzame voeding in kaart te brengen. De deelnemers scholen en gezinnen zullen ook worden gemobiliseerd via voedselinitatieven en -uitdagingen. Deze resultaten zullen een bron van informatie vormen:

  • om de spelers uit de agrovoedingssector in staat te stellen hun activiteiten ten volle te ontwikkelen in lijn met de eisen van de markt ;
  • en voor het ontwerpen van relevante pedagogische middelen voor het grote publiek (in de vorm van een pedagogische koffer).

Via diverse bewustmakingsacties, zoals reizende tentoonstellingen, maar ook een jaarlijkse week gewijd aan duurzame voeding, tracht het project de bevolking bewust te maken van de moeilijkheden waarmee de sector kampt en de initiatieven die bestaan binnen het grensgebied (waaronder duurzaam ondernemen).

Met de kwaliteitsproducten in de schijnwerpers, zal de gehele markt kunnen profiteren van de waardering en getuige zijn van een mogelijke aanwakkering van de consumptie.