NETWERKEN

van belanghebbenden in de sector

Home / NETWERKEN

Dankzij meerdere ontmoetingsmomenten krijgen, zullen de spelers binnen het agrovoedingsnetwerk de kans om contact te maken en om elkaar beter te leren kennen. Ze worden namelijk allemaal, Belgisch of Frans, geconfronteerd met gelijkaardige problemen en beperkingen.

Tijdens van een maaltijd, een speed dating of B2B-afspraak zijn er talrijke mogelijkheden voor synergieën tussen de verschillende doelgroepen van het project. De georganiseerde activiteiten creëren ontmoetingsmomenten voor producenten onderling, fabrikanten en restaurateurs (horecasector, …), producenten en inkopers van groothandels (supermarkten, ….), etc.

Het doel is om nieuwe duurzame zakelijke relaties op te bouwen, nieuwe kansen te creëren en zo bij te dragen tot de uitbreiding van hun activiteiten aan de andere kant van de grens.

Bovendien zorgen deze bijeenkomsten ervoor dat de managers van KMO’s binnen de agrovoeding de beste manieren om te produceren, verwerken en verdelen kunnen uitwisselen.

Er zullen drie soorten bijeenkomsten worden georganiseerd:

  • interne sectorale bijeenkomsten tussen leden van de bestaande businessclub in de omgeving
  • bijeenkomsten (Business to Business) tussen agro-voedingsprofessionals over specifieke gemeenschappelijke thema’s
  • zakelijke bijeenkomsten die alle professionals en andere betrokkenen samenbrengen rond de duurzame ontwikkeling van de agrovoedingssector op grensoverschrijdend niveau.

Dankzij deze acties, en in een klimaat van samenwerking en vertrouwen, zullen de spelers binnen het grensoverschrijdende agrovoedingsnetwerk, dat streeft naar een platform om te netwerken, vorm kunnen geven aan nieuwe projecten.